[Figaro Pasquale Capone, 7Kb]

de echte herenhaarverzorger van haar en ziel

Waardering van Loco-Burgemeester en wethouder Lodewijk Asscher

Op 31 oktober 2008 stuurde Loco-Burgemeester en wethouder Lodewijk Asscher onderstaande brief naar Pasquale.

Lodewijk Asscher
Loco-Burgemeester en wethouder

De heer P. Capone
Begijnensteeg 10
1012 PN AMSTERDAM

31 oktober 2008

Zeer gewaardeerde Figaro Pasquale (want zo noemt iedereen u),

Met mij zijn veel mensen, vooral burgers en burgeressen van deze stad, zeer verheugd dat u - met hulp van de medische staven - die vreselijke ziekte heeft weten te overwinnen.

Ben ik goed ingelicht, dan heeft u - uit dankbaarheid daarvoor - een bedevaartstoch ondernomen. Maar als ik kijk naar uw leven en werken in Amsterdam dan heeft u die gelukkige genezing ook voor een groot deel aan uzelf te danken.

Al jaren zet u zich in voor een schonen Binnenstad en stelde daartoe de "Zilveren Bezem" in, die u met veel publiciteit en feestelijkheid uitreikte aan een goed werkende winkelier in de binnenstad. Ook zorgde u uitstekend voor "uw" Begijntjes met feestelijke lunches waarnaast u ook vaak hand en span diensten verricht.

Al uw werken in en voor Amsterdam zijn ook opgemerkt ten Stadhuize. Mede namens de leden van het College van B & W schrijf ik u deze brief, om concreet aan u te laten weten dat al uw inspanningen zeer worden gewaardeerd. Wij allen wensen u nog een goed, gezond en gelukkig leven toe in onze mooie - vaak lastige - stad en hopen nog lang getuige te kunnen zijn van uw werk ten behoeve van Amsterdam en zijn bewoners.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

Lodewijk Asscher


navigatie