[Figaro Pasquale Capone, 7Kb]

de echte herenhaarverzorger van haar en ziel

Tony Blair bedankt kapper Pasquale

Uit: de Telegraaf, 11 augustus 1998

Van een onzer verslaggeefsters

[15Kb]

AMSTERDAM, woensdag
Amsterdams beroemdste kapper Pasquale Capone heeft een brief van de Britse premier Tony Blair gekregen. De brief is een reactie op het pleidooi van Pasquale dat het sociaal economisch beleid in de Europese Unie mede gebaseerd dient te worden op het creëren van werk in de ambachtelijke sectoren.

Pasquale voelt zich vereerd met de reactie van Tony Blair vanuit Downing Street 10 in Londen. "Ik heb via een Internet-site ook Nederlandse ministers benaderd, maar kennelijk hadden ze het te druk vanwege de verkiezingen. Inmiddels heb ik al meer dan 2000 reacties gehad vanuit heel Europa. Tony Blair schrijft erg dankbaar te zijn voor mijn adviezen en dat deze zorgvuldig bestudeerd zullen worden."

De site van de figaro is behalve in het Nederlands ook te lezen in het Engels, Duits, Frans, Italiaan en Spaans. Volgens de kapper moeten jongeren gestimuleerd worden een ambacht te leren. Hiervoor zijn ervaren ambachtslieden nodig die hun praktijkervaring aan jongeren kunnen overdragen: het principe "oud talent voor jong talent".

Ook stelt de figaro voor het hoge btw-tarief op arbeid af te schaffen. Pasquale vindt dat te veel leuk en aantrekkelijk werk blijft liggen in het grijze of het zwarte circuit. Alleen al in de kappersbranche zouden meer dan 12000 mensen in dit circuit werken.

de tekst is ook vertaald in het Italiaans...

Tony Blair ringrazia il barbiere Pasquale

Da uno dei ns. cronisti

AMSTERDAM, mercoledì
Il più famoso barbiere di Amsterdam, Pasquale Capone, ha ricevuto uno lettera del primo ministro brittannico, Tony Blair. La lettera rappresenta una reazione ad una perorazione di Pasquale che la politica socioeconomica nell'Unione Europea deve anche venir basata sulla creazione di lavoro nei settori artigianali.

Pasquale si sente onorato dalla reazione di Blair, che aariva da Downing Street 10, Londra. "Per mezzo di una pagina Internet ho contattato anche dei ministri olandesi, ma essi erano evidentemente indaffarati a causa delle elezioni. Nel frattempo ho ricevuto più di 2000 reazioni da tutta Europa. Tony Blair scrive di essere molto grato per i miei consigli, e che gli stessi verranno studiati con la massima cura."

La pagina del barbiere, oltreché in olandese, può venir letta in inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo. Secondo il barbiere i giovani debbono venire stimolati all'apprendi-mento di un mestiere artigianale. Per questo scopo servono artigiani che possano passare la loro esperienza pratica ai giovani: il pricipio "al nuovo talento serve il vecchio talento".

Il figaro propone inoltre di abolire la massima fascia dell'IVA sul lavoro. Pasquale è dell'opinioni che troppi lavori piacevoli e interessanti rimangano confinati al settore nero o grigio. Solo nella categoria dei barbieri, più di 12000 persone sarebbero occupate in questo circuito.


navigatie