[Figaro Pasquale Capone, 7Kb]

de echte herenhaarverzorger van haar en ziel

de "Silveren Bezem"

Uit: Binnenstad, jaargang 32, mei 1998, nummer 170

Maandag vóór Pasen stond het weer vol op de Dam voor het Paleis, nu niet met notabele dames en heren die symbolismaar met de veeg- en zuigwagen-tjes van de Stadsreiniging die meer toegerust zijn voor dat soort werk Het waren namelijk de medewerkers van de Stadsreiniging die ditmaal de wisseltrofee voor de schoonste stoep van de Amsterdamse binnenstad in ontvangst mochten nemen, ditmaal uitgereikt door de directeur van het Gemeentevervoerbedrijf jhr. Testa.

Het was, zoals gewoonlijk, vol belangstellenden die probeerden te luisteren naar de toespraken, wat door het straatrumoer niet altijd lukte. De "Silveren Bezem" is een van de initiatieven, waarmee Pasquale Capone, de Figaro van Amsterdam, de stedelijke samenleving heeft verrijkt.

Op de foto links GVB-directeur Testa, midden de oudste bewoonster van het Begijnhof, naast haar Figaro Pasquale.

G.B.

[35Kb]

"Het doel van de Vereniging is het bevorderen van een goed woon- en werkklimaat in de binnenstad van Amsterdam, het ondernemen of stimuleren van activiteiten gericht op behoud en herstel van historische bebouwing en stedebouwkundig karakter van de binnenstad alsmede het verbreden van de kennis van Amsterdam."

Een mooi Amsterdam óók voor de komende generaties!


navigatie