[Figaro Pasquale Capone, 7Kb]

de echte herenhaarverzorger van haar en ziel

De persoonlijke aandacht voor de mens is en blijft belangrijk. Ook voor u.

Notitie betreffende verarming opleiding in verzorgende beroepen, o.a. de opleiding herenkapper.

In deze geïndustrialiseerde en gestandaardiseerde maatschappij is weinig plaats meer voor solidariteit en mededogen. Wij zijn steeds sterker op onszelf gericht. Deze verandering heeft voor ons allen negatieve gevolgen.

Ik wil u graag 3 praktijkvoorbeelden, de meest schrijnende, geven.

 1. Na veel telefoontjes zonder positief resultaat bracht een maatschappelijk werkster mij het verzoek van een terminale patiënt over. Deze man wilde graag, dat voor zijn dood, zijn haren naar zijn wens werden verzorgd.
  Ik heb de maatschappelijk werkster aangeraden contact met de Kappersvakschool in Amsterdam op te nemen. Zij heeft dit gedaan. Het resultaat was negatief.
 2. De wens van een terminale patiënt nog één keer nat met mes geschoren te worden was zeer moeilijk te honoreren.
  Tientallen telefoontjes waren nodig om een herenkapper te vinden die hiertoe bereid en bekwaam was.
 3. In zieken-, verpleeg- en bejaardenhuizen is vaak een dameskapsalon gevestigd, waaraan in het meest gunstige geval een ambulante oud-herenkapper is verbonden. Wanneer deze herenkapper met zijn werkzaamheden stopt is het vrijwel onmogelijk een opvolger te vinden.

Conclusie:

 • Nat scheren met mes hoort een verplicht onderdeel te zijn in de opleiding tot herenkapper, want de herenkapper is een specialist/barbier (helaas een uitstervend ambacht).
  Een betere scholing voor alle verzorgende beroepen in sociale kennis en vaardigheden en maatschappij-oriëntatie is een eerste vereiste.
 • Mensen, die in een zieken-, verpleeg- of bejaardenhuis verblijven, hebben recht op extra aandacht. Het verzorgen van de nagels van handen en voeten is geen overbodige luxe. Voor mannen is het bijvoorbeeld belangrijk, dat zij een goede verzorging krijgen van gezicht, hoofd-, neus- en oorharen. Ook zij hebben behoefte aan een ontmoetingsplaats, waar zij sociale contacten kunnen leggen.
  Cursisten, die een opleiding in de verzorgende beroepen volgen, kunnen in deze instellingen praktijkervaring opdoen en leren omgaan met mensen.
 • Wij moeten ons realiseren, ook al wil de reclame ons anders laten geloven, dat onze samenleving niet alleen uit jonge en gezonde mensen bestaat, maar ook uit ouderen, minder-validen en zieken.
 • Wij hebben een voorbeeldfunctie (opvoeden = educatie) voor de jongeren en de plicht hen de humane kant van onze samenleving te laten ontdekken. Ook zij worden een keer oud.

Een maatschappij zonder idealen is een maatschappij in verval!

 • Gebruik het beschikbare geld voor betere opleidingen en voor duurzame arbeid
 • De politiek moet ruimte scheppen voor de ambachten
 • Politiek is geen poly-ethiek
 • Stop de economische euthanasie van de ambachten
 • De ambachten zijn ook economie
 • De ambachten zijn de kwaliteit van het leven
 • Het werk moet worden gehumaniseerd om de kwaliteit van het leven te verbeteren
 • De ambachten zijn cultuur, welvaart en welzijn
 • De ambachten zijn de toekomst van de jongeren
 • De praktijk is de beste leerschool
 • De ambachten zijn milieubewust
 • De ambachten zijn de ziel van de maatschappij


navigatie