[Figaro Pasquale Capone, 7Kb]

de echte herenhaarverzorger van haar en ziel

Pasquale: "Kapper is te goedkoop"

Uit: Opinie le Salon, januari 1999
Onafhankelijk vakblad voor de gehele kappersbranche

Tekst: Karin van der Velden

Eind vorig jaar berichtte de Anko dat met name door hogere loonkosten een gemiddelde kostenstijging in de kappersbranche wordt verwacht van acht procent. Daarom adviseert de Anko haar leden eventueel een aanpassing van de tarieven, de aanleiding voor Le Salon om contact te zoeken met een van de bekendste kappers van Nederland, Figaro Pasquale Capone, gevestigd aan de Begijnesteeg te Amsterdam.

Een cursus free publicity is aan Pasquale Capone niet besteed. Krantenartikelen te over waarin hij in een adem genoemd wordt met groten der aarde: "Tony Blair, Clinton, onze eigen Kok, ga zo maar door. De zestien vierkante meters salon groeien er langzaam mee dicht, maar is dat ijdelheid? Pasquale's boodschap werd duidelijk toen we zijn commentaar vroegen op het advies van de Anko aan de kappers om, met het oog op de komende kostenstijging, de tarieven te heroverwegen.

Terwijl hij zijn schaar gloedvol door het haar van een Pasqualist laat gaan - zoals zijn klanten zich noemen die veelal ook vrienden van hem zijn (geworden) - en hij alle aanwezigen bij het onderwerp betrekt, betoogt hij: "Dat advies gaat niet over mij, dit heeft niets met mij te maken. Ik ben een barbier, een vakman, geen dameskapper. Mijn omzet moet f 160 per uur bedragen. Want de tijd die ik besteed kost geld. Deze werkplaats kost 140 duizend gulden per jaar.

Schrijf maar op: de kostenposten per jaar: huur 15.000, gas-licht-telefoon 5.000, wasserij 5.000, representatiekosten 5.000, verzekeringen 5.000, bruto arbeidsloon voor mij 50.000, voor een assistent van 19 jaar 30.000, materiaal 7.500 en 10.000 voor een verbouwing die in tien jaar afgeschreven wordt. Tel daar nog 2.000 gulden onverwachte kosten bij op. Het totaal f 134.500. BTW is 17,5%, met de kosten voor de boekhouder komt er nog 20% bovenop, de totale omzet moet dan per jaar f 160.000 zijn. De effectieve arbeidsuren zijn er ongeveer 1000 per jaar. Dat komt dus neer op f 160 per uur en dat is wat mijn klanten mij betalen."

Fast food
"In Nederland zijn twee dingen goedkoop: hoeren en kappers. De kapper wordt niet als ambachtsman gezien, maar als fast food haarknipper. De situatie is vergelijkbaar met die van de ouderwetse groenteman en de supermarkt. De herenkapper is een ambachtsman die in het keurslijf van de supermarkt wordt geduwd, het beleid is gericht op massaconsumptie en veel kappers gaan hieraan ten onder." Pasquale pleit voor eerherstel van het kappersvak als ambacht middels pamfletten en zijn site op internet.

Zijn stelling is: een maatschappij zonder ambachten is een maatschappij zonder ziel. Pasquale ziet vakmanschap als een cultureel en sociaal goed dat geestelijke en economische armoede tegengaat. Jonge werknemers worden ontslagen zodra ze 21 of 22 jaar zijn omdat ze te duur worden, daarentegen staan leerling-kappers op de loonlijst. Pasquale: "Als je een havo-opleiding volgt, krijg je toch ook geen geld? Ik zorg voor kennisoverdracht, als ik een leerling opleid, zou die mij moeten betalen."

BTW op nul
Hij pleit onder meer voor afschaffing van het hoge BTW-tarief op ambachtelijke arbeid en in plaats daarvan voor een hoger BTW-tarief op haarproducten (veelal milieuvervuilend). De kapper is geen luxe maar een behoefte, stelt hij. Op de aankondiging in de media dat het BTW-tarief voor kappers op arbeid wellicht verlaagd gaat worden naar 6% reageert hij met: "Aanvaardbaar maar niet ideaal. Ik pleit voor vrijstelling van BTW. De herenkapper oefent een ambacht uit, wij maken een uniek product. Nee, ik zou mijn tarieven niet verlagen. Mijn loon is al zo laag."
En over de nieuwe CAO: "Het is gesjoemel met functies en salarissen. De functies worden minder terwijl het salaris gelijk blijft. De klok wordt dus teruggedraaid terwijl eigenlijk het niveau verhoogd zou moeten worden. Eerst laten zien dat je een vakman bent en dan betaald krijgen. Vakmanschap moet overwinnen. De Anko zou zich moeten omringen met kwaliteitsvaklieden en niet met jaknikkers en meelopers. Ze zouden een vuist moeten maken tegen de huidige opleidingen, tegen het fiscaal beleid, tegen de toeleveranciers. Ze zouden de kappers in Nederland aan het denken moeten zetten. Nu worden kappers handlangers van de cosmetica-industrie, werken zij mee aan vervuiling van lucht, grond en water. Ons vak wordt gebruikt en misbruikt door die indus trie."

Idealist
Vecht hij tegen de bierkaai? "Moraliteit is primair. Ik ben een idealist. Ik geloof in wat ik doe. Ik vecht al meer dan 25 jaar voor eerherstel van het ambacht en ik krijg veel respons en dat geeft mij energie."
Energie? Zijn kleine salon bruist van beweging: "Minder ideologieën, meer idealen" hangt in dikke letters op het volgeplakte raam. "Het gaat om menselijkheid", zegt Pasquale. "Ik ben net als Marlon Brando. Hij was een gevierde filmster totdat hij opkwam voor de indianen. Toen wilde niemand hem meer hebben."


navigatie