[Figaro Pasquale Capone, 7Kb]

de echte herenhaarverzorger van haar en ziel

Europese dag van het Ambacht

Ik heb de hand weten te leggen op het concept voor de tekst van de nieuwe Van Dale. Tot mijn verbijstering lees ik bij "ambacht":

Ambacht; [aandoenlijk handwerk] dat aangeleerd moest worden en dus als broodwinning beoefend werd tot ver in de 20ste eeuw. Wordt nu als pathetisch en overbodig beschouwd.

Zoals ieder jaar wil ik het verzet tegen de verloedering van ons vak bundelen. Figaro Pasquale is 55 jaar barbier/ambachtsman!

Ik roep nu dan ook op om op 21 juni van 14:00 uur tot 17:00 u. de Europese Dag van het Ambacht te gedenken bij Figaro Pasquale, Begijnensteeg 10 Amsterdam.

Het mag niet zo zijn dan men binnenkort de ambachtelijke handen en de broodnodige sociale kennis van de kapper moet missen!

Figaro Pasquale

tel: 020-6222078
fax: (0294) 283714
e-mail: figaropasquale@zonnet.nl


Een maatschappij zonder idealen is een maatschappij in verval!

 • Gebruik het beschikbare geld voor betere opleidingen en voor duurzame arbeid
 • De politiek moet ruimte scheppen voor de ambachten
 • Politiek is geen poly-ethiek
 • Stop de economische euthanasie van de ambachten
 • De ambachten zijn ook economie
 • De ambachten zijn de qualiteit van het leven
 • Oud talen voor nieuw talent
 • Meer sociale waardigheid voor allen die een ambacht uitoefenen
 • Het werk moet worden gehumaniseerd om de qualiteit van het leven te verbeteren
 • De ambachten zijn cultuur, welvaart en welzijn
 • De ambachten zijn de toekomst van de jongeren
 • De praktijk is de beste leerschool
 • De ambachten zijn milieubewust
 • De ambachten zijn de ziel van de maatschappij
 • Ambachten hebben de toekomst
 • Minder werkloosheid onder jongeren

De ambachten en speciaal de basisambachten zijn de opvoedende kant van onze samenleving.

 • Minder jeugdwerkloosheid
 • Minder vandalisme
 • Minder jeugdcriminaliteit
 • Meer vaardigheid
 • Meer waardigheid = meer qualiteit
 • Meer stabiliteit

Gebruik het beschikbare geld voor betere opleidingen en voor duurzame arbeid.

Als u betrokken bent bij een betere samenleving, maar dit appèl niet binnen uw werkzaamheden past, geeft u dit schrijven dan door middel van fotokopieën dan door aan desbetreffende lokale, regionale of landelijke instelling en pers.


navigatie