[Figaro Pasquale Capone, 7Kb]

de echte herenhaarverzorger van haar en ziel

Eenmans-aktie tegen giftige cosmetica (TAKON)

Pasquale protesteerde al op 2 april 1995 tijdens het evenement 'Golden Tulip' (TAKON - de Technische Algemene Kappers Organisatie Nederland) tegen het gebruik van giftige cosmetica in de kappersbranche.

Op 7 april 1995 ontving Pasquale onderstaande brief van TAKON.


ref.: HS/WW-205

Figaro Pasquale
Begijnensteeg 10
1012 PN AMSTERDAM

datum: 7 april 2005

Geachte heer,

Soms denkt een mens een eenmans-aktie te moeten ondernemen, gericht naar het algemeen belang.
Indien u het RTL-journaal op 2 april j.l. gezien heeft, moet u er inmiddels van doordrongen zijn dat u met uw aktie ons - Nederlandse kappers - een zeer slechte dienst bewezen heeft!

De wijze waarop u zich manifesteerde, geeft een deuk aan ons mooie beroep!
U stelt het mogelijk onbewust in een kwaad slecht daglicht!

U zult mogelijk kunnen begrijpen, dat wij als TAKON - verantwoordelijk voor het evenement "Gouden Tulp"/Nederlands Kampioenschap - deze door u gedane afbreuk aan ons evenement niet waarderen en niet meer accepteren.

"Samen sterk" is ons devies en voor u geldt: "Enkeling is drenkeling"!

Nogmaals, stop deze onsympathieke akties. U schaadt er de gehele branche mee.

Een teleurgestelde voorzitter
van de Takon.

Hans Snels.


Pasquale heeft op 21 april 1995 als volgt gereageerd:

TAKON
t.a.v. de heer H. Snels, voorzitter
Postbus 144
3600 BK Maarssen

B.V. Herensalon Bagijnhof
Begijnensteeg 10
1012 PN Amsterdam

Amsterdam, 21 april 1995

Zeer geachte heer Snels,

Soms denkt een vakman op te moeten komen voor het ambacht, dat hij uitoefent. Ambachten in Nederland worden ondergewaardeerd en dreigen verloren te gaan, speciaal het (heren)kappersvak.

Soms denkt een vakman te moeten opkomen voor het ambacht, dat door de cosmetica-industrie wordt gebruikt en misbruikt.
Enkele duizenden jonge kappers/kapsters lijden jaarlijks aan allergieën, kapotte handen en longaandoeningen.
En wat de denken van produkten, waarin mogelijk kankerverwekkende stoffen voorkomen, die dagelijks door kappers/kapsters worden gebruikt.

Een evenement, zoals de "Gouden Tulp" zou het vakmanschap moeten promoten en de kappersbranche een beter imago moeten geven. En onze branche heeft het hard nodig (over drenkeling gesproken!).
De kappersbranche mag geen handlanger worden van de cosmetica-industrie, want dan werkt zij mee aan vervuiling van lucht, grond en water. Ook U, mijnheer Snels, maakt gebruik van lucht, grond en water. U als voorzitter van de TAKON zou zich bewust moeten zijn van de schade die wordt berokkend. Niet alleen aan ons ambacht, maar ook aan de vakmensen en hun cliënten en aan het mileu.

Ik heb begrip voor Uw enthousiaste verdediging om mooie kapsels voor één uur of één dag te maken. Om deze resultaten te kunnen bereiken veroorzaakt U echter een hoop ellende.
Wellicht uit onwetendheid. Daarom zend ik U ingesloten een fotocopie van tabellen, verstrekt door de Kappersbond FNV te Utrecht (tel.: 030-314211). De auteur is Michiel van Yperen van de Stichting Mileur Educatie. Mijn conclusies worden tevens bevestigd door de DETAM te Utrecht en door de dermatoloog Dr. H.B. van der Walle van het Centrum voor Arbeidsdermatologie in het Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem.

Vanaf nu gaat U hierover meer lezen om meer te weten, waardoor U goede informatie kunt geven aan betrokkenen in het vak en aan anderen.

De bewuste en echte herenhaarverzorger,

Figaro Pasquale Capone


navigatie